Impresum

Názov firmy/majiteľ média/vydavateľ
WIGO s.r.o.

Adresa
Májová 21
P.O.Box 10
SK-85226 Bratislava

Komunikačné údaje
T:  +421-2-6241 1202
F:  +421-2-6224 0942
M: office@wigo.sk

Predmet podnikania:
Veľkoobchod s paletami a nosičmi nákladov z dreva, kovu a plastu

IČ DPH: SK2020350101
Registračné číslo: 17 314 950
D-U-N-S číslo: 49-624-4518

Registračný súd:
Okresného súdu Bratislava 1

Orgány s oprávnením zastupovať:
Roman Mader konateľ 

WIGO s.r.o., všetky práva vyhradené. Omyly a tlačové chyby sú vyhradené. Pre cudzí obrazový materiál sme sa pokúsili získať užívacie práva. Ak by sme napriek tomu porušili Vaše právo, nadviažte prosím s nami kontakt, aby sme problém vyriešili.

Údaje na tejto stránke sú pre prevádzkovateľa nezáväzné a majú výlučne informatívny charakter.

Webdesign: pixelpoems
Photos: Werner Streitfelder