Timeline 1974

Založenie spoločnosti. Predmetom podnikania bola v tom čase komplexná dodávka reziva pre rakúsky priemysel.