Timeline 1991

Založenie dcérskej spoločnosti WIGO v Bratislave v dôsledku úspešného rozšírovania obchodných oblastí a zvyšujúcej sa internacionalizácie zákazníckeho prostredia gottschligg.