Timeline 1998

Sťahovanie sídla spoločnosti do súčasných priestorov v Brunn am Gebirge v Dolnom Rakúsku s cieľom splniť vyššie personálne a priestorové požiadavky.