Timeline 2003

Po 30 rokoch úspešného riadenia odovzdáva Franz Michelfeit firmu do rúk pani Mag. Andree Michelfeit.