Oprava kontajnerov

Pre prepravné obaly z kovu, plastu a textílií, ktoré sú poškodené alebo sa v existujúcej forme už nedajú použiť, ponúka gottschligg rekonštrukciu, príp. opravárenský servis – pokiaľ je to ekonomicky únosné. Takto sa dá napríklad vnútro nosiča /obalu/skonštruovať nanovo, aby sa do už použitej prepravky dali uchytiť nové konštrukčné diely a tak optimalizovať životnosť a hospodárnosť.

Prepravné obaly z dreva

Od europalety po jednorazové palety, na želanie aj tepelne ošetrené – aj pre tento druh nosičov je gottschligg vaším spoľahlivým partnerom.

Obaly z dreva sa už po mnohé stáročia používajú na prepravu a skladovanie produktov, osvedčili sa až do dnešného dňa a sú pomerne cenovo výhodné. Okrem toho ide u dreva o jedinú obnoviteľnú surovinu, ktorá sa dá úplne a ekologicky zlikvidovať. Nakoľko je drevo obzvlášť odolné voči zaťaženiu, má drevený prepravný obal ešte stále veľký podiel na sektore prepravných obalov.

Kontaktujte nás kvôli ďalším informáciám alebo kvôli individuálnej ponuke.

Prepravné obaly z plastu / Úchyty súčiastok

Úchyty súčiastok potrebné pre zvláštne prepravné obaly Vám na požiadanie skonštruujeme a môžeme ich zhotoviť v nasledujúcich variantoch:

 • hlbokoťahané, alebo ináč nazývané aj vákuovo tvarované plasty
 • úchyty na vstrekovanie plastov
 • penové úchyty
 • látkové tašky
 • registre

Samozrejme, v prípade potreby  sa montujú aj úchyty z ušľachtilej ocele alebo výkovky.

Kontaktujte nás kvôli ďalším informáciám alebo kvôli individuálnej ponuke.

Prepravné obaly z textílií

Mimoriadne citlivé konštrukčné diely, ako napríklad pochrómované viditeľné časti, predná kapota osobných áut alebo káblové zväzky si vyžadujú čo najviac prispôsobivé obaly. Na túto požiadavku sa hodia najmä prepravné obaly z textílií, ktoré vyhovujú týmto špeciálnym nárokom.

Kontaktujte nás kvôli ďalším informáciám alebo kvôli individuálnej ponuke.

Univerzálne prepravné obaly

Pod pojmom „univerzálne prepravné obaly“ sa združujú prepravné obaly, ktoré nie sú špecificky zosúladené s nijakým konštrukčným dielom. Táto kategória prepravných obalov zahŕňa spravidla nasledujúce produkty:

 • drôtená paleta EURO-Gitterbox, vymeniteľná v poole EURO-Gitterboxov, úplne nová a overená združením EPAL
 • drôtené palety Gitterbox bez špecifických úchytov súčiastok
 • plnostenné kontajnery bez špecifických úchytov súčiastok
 • kontajnery s klanicami bez špecifických úchytov súčiastok
 • kovové jednoduché palety bez špecifických úchytov súčiastok
 • skladové vozíky bez špecifických úchytov súčiastok

Špeciálne prepravné obaly

Pod pojmom „špeciálne prepravné obaly“ (SLT) sa rozumejú prepravné obaly, ktoré sú vďaka použitiu špeciálnych úchytov súčiastok (väčšinou z plastu) individuálne a špecificky zosúladené s konkrétnym konštrukčným dielom.

Pre názornosť jeden príklad: Dodávateľ automobilky vyrába vo svojom výrobnom závode plastové nárazníky pre osobné vozidlá. Aby sa nárazníky dali ekonomicky a zároveň bezpečne dopraviť do sídla automobilového koncernu, vyžaduje si to také uloženie, ktoré je celkom špecificky prispôsobené tomuto nárazníku a s ním zosúladené tak, aby sa zaistila ekonomická a bezpečná preprava. Špeciálne prepravné obaly sú individuálne optimálne vyvinuté a skonštruované pre každý konštrukčný diel a umožňujú tak redukciu nákladov, ako aj radikálnu minimalizáciu škôd vzniknutých pri preprave.

Kontaktujte nás kvôli ďalším informáciám alebo kvôli individuálnej ponuke.