Predĺžená životnosť

Opravárenský servis firmy gottschligg umožňuje dlhšiu životnosť a vyššiu hospodárnosť.

Kontrola hospodárnosti

Naši špecialisti najprv pri každej rekonštrukcii preveria, či je vykonateľná a hospodárna.

Kontaktujte nás!

Poslať dopyt