Vertikálna integrácia vo výrobnom procese

Maximálna flexibilita vďaka nezávislosti v dodávateľskom reťazci: gottschligg to dosahuje vysokým stupňom integrácie v oblasti pôsobenia. Naši zákazníci tiež profitujú z bezproblémovej a rýchlej koordinácie a zároveň schopnosti pohotovo reagovať v krízových situáciách. Zariadenie našej prevádzky umožňuje spoľahlivé zvládnutie celého výrobného toku od prípravy práce (rezanie laserom, ohýbanie) cez zváranie a povrchovú úpravu až po konečnú montáž a kontrolu kvality.

optimierte

Optimalizované technické vybavenie, prvotriedni zamestnanci

Konzistentné rozvíjanie ako podnikatelský sebaobraz: Neustále investujeme do optimalizácie a zlepšovania technológie spracovania materiálov a výroby, ako aj do ďalšieho rozvoja našich zamestnancov. Našim zákazníkom tak ponúkame komplexnú procesnú spoľahlivosť a individualizovanú výrobu pri dodržaní najmenších tolerancií a špecifikácií pre zákazníka – od malých sérií až po veľké množstvá.

Výrobná kvalita

Najmodernejšie testovacie a meracie zariadenia na zabezpečenie požadovanej kvality: Čoraz viac automatizované logistické procesy vyžadujú presné dodržanie rozmerov. Aby sme splnili špecifikácie a požiadavky našich zákazníkov, používame len najnovšie testovacie a meracie prístroje. Všetky testovacie zariadenia sú vyvinuté a skonštruované našim tímom, meranie sa vykonáva pomocou dotykových a optických meracích systémov.

Kontaktuj nás!

Poslať dopyt